PL   |   EN
twitter
Specjalizacje
Jako doradcy prawni pomagamy zrozumieć klientom złożone konstrukcje finansowe i staramy się zapewnić optymalne rozwiązania z ich punktu widzenia.

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, instytucji i osób fizycznych w zakresie :
Sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz na temat regulacji dotyczących banków i instytucji finansowych, opinie co do wymogów MIFID i EMIR, ekspertyzy na temat trendów regulacyjnych w ustawodawstwie europejskim.
Doradztwo co do wymogów regulacyjnych w sektorze finansowym, udział w negocjowaniu umów z bankami i instytucjami finansowymi, weryfikacja istniejących umów z kontrahentami.
Doradztwo prawne na temat pozyskiwania finansowania, udział w negocjowaniu umów kredytowych i umów zabezpieczeń, obsługa projektów inwestycyjnych.
Udział w negocjowaniu umów kredytowych z bankami krajowymi i zagranicznymi, doradztwo i obsługa transakcji kredytowych, weryfikacja istniejących umów finansowych i umów zabezpieczeń.
Udział w postępowaniu upadłościowym, negocjowanie warunków zawieszenia spłaty zadłużenia, doradztwo w postępowaniu naprawczym, analiza ryzyk upadłościowych.
Doradztwo w zakresie emisji obligacji i innych instrumentów dłużnych, weryfikacja programów emisji, doradztwo na rzecz funduszy inwestycyjnych, complience w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, inwestycje na rynkach zagranicznych.
Marek Czarny - Obsługa prawna Warszawa
© 2024 Zbigniew Marek Czarny. Kancelaria Prawna.
Kancelaria Prawna Zbigniew Marek Czarny, ul. Macedońska 5, 02-761 Warszawa